Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο
Έναρξη κύριου περιεχομένου

Όροι, Προϋποθέσεις και Γνωστοποιήσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα της Expedia, Inc.


Τελευταία επικαιροποίηση το 11 March 2019

Συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της Expedia, Inc.

Η Ιστοσελίδα προσφέρεται σε εσάς, τον πελάτη, από την Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004, ΗΠΑ, με την προϋπόθεση της αποδοχής σας, χωρίς τροποποίηση, των όρων, προϋποθέσεων και γνωστοποιήσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν. Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς συνιστά την συμφωνία σας σε όλες αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τότε δεν νομιμοποιείσθε να χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα.

Η Expedia μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και η συνεχιζόμενη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας εξαρτάται από την αποδοχή των επικαιροποιημένων Όρων Χρήσης.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ως προϋπόθεση για την χρήση από εσάς της παρούσας Ιστοσελίδας, εγγυάσθε ότι (i) είστε τουλάχιστον 18 ετών, (ii) έχετε την δικαιοπρακτική ικανότητα να αναλαμβάνετε δεσμευτικές υποχρεώσεις, (iii) θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, (iv) θα χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα μόνο για να κάνετε νόμιμες κρατήσεις για εσάς ή για άλλο πρόσωπο για το οποίο έχετε εξουσιοδοτηθεί να ενεργήσετε, (v) θα πληροφορείτε τα άλλα πρόσωπα αυτά σχετικά με τους όρους που ισχύουν για τις κρατήσεις που έχετε κάνει για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανόνων και περιορισμών Προμηθευτών που εφαρμόζεται σε αυτούς, (vi) όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς στην Ιστοσελίδα αυτή είναι αληθείς, ακριβείς, επκαιροποιημένες και πλήρεις, και (vii) εάν έχετε λογαριασμό Expedia, θα διατηρείτε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και θα επιβλέπετε και θα είστε πλήρως υπεύθυνοι για την χρήση του λογαριασμού σας από εσάς και οποιονδήποτε άλλο πλην υμών. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια να αρνούμαστε την πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου – αλλά χωρίς περιορισμό - και του λόγου της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, της τιμής και διαθεσιμότητας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών), καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή του περιεχομένου αυτού και των πληροφοριών, ανήκει σε εμάς ή τους Προμηθευτές μας και παρόχους. Ενώ δύνασθε να κάνετε περιορισμένα αντίγραφα του ταξιδιωτικού σας δρομολογίου (και των σχετικών εγγράφων) για ταξίδια ή υπηρεσίες για τις οποίες γίνεται κράτηση μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να μην τροποποιείτε άλλως, αντιγράφετε, διανέμετε, διαβιβάζετε, εμφανίζετε, εκτελείτε, αναπαράγετε, δημοσιεύετε, δίδετε άδειες χρήσης, δημιουργείτε παράγωγα έργα ή πωλείτε ή μεταπωλείτε οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτώνται από ή μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Επιπροσθέτως, συμφωνείτε να μην:

 1. χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα ή τα περιεχόμενά της για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.
 2. κάνετε οποιαδήποτε κερδοσκοπική, ψευδή ή απατηλή κράτηση ή οποιαδήποτε κράτηση εν αναμονή ζήτησης,
 3. έχετε πρόσβαση, παρακολουθείτε ή αντιγράφετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία στην παρούσα Ιστοσελίδα με την χρήση ρομπότ, αράχνης («spider»), «scraper» ή άλλων αυτοματοποιημένων μέσων ή οιασδήποτε χειροκίνητης διαδικασίας για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή μας έγγραφη άδεια,
 4. παραβαίνετε τους περιορισμούς σε κανένα τίτλο αποκλεισμού ρομπότ στην παρούσα Ιστοσελίδα ή να παρακάμπτετε ή αποφεύγετε άλλα μέσα που έχουν τεθεί για την αποφυγή ή περιορισμό της πρόσβασης στην παρούσα Ιστοσελίδα,
 5. προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει, ή μπορεί να επιβάλλει, κατά την διακριτική μας ευχέρεια, μη εύλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας,
 6. συνδέεστε με υπερσύνδεσμο «deep link» σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας μας (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν, και της διαδικασίας αγοράς (purchase path) για οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία) για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την δική μας ρητή έγγραφη άδεια, ή
 7. συνδέεστε με «frame» ή «mirror» ή άλλως ενσωματώνετε οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Ιστοσελίδας σε οποιανδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την δική μας ρητή έγγραφη άδεια.

Εάν η κράτησή σας ή ο λογαριασμός σας δείχνει ίχνη απάτης, κατάχρησης ή ύποπτης δραστηριότητας, η Expedia δύναται να ακυρώνει οποιεσδήποτε κρατήσεις σχετίζονται με το όνομά σας, την διεύθυνσή σας email ή τον λογαριασμό σας, και να κλείνει οιουσδήποτε σχετικούς λογαριασμούς της Expedia. Εάν έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε απατηλή δραστηριότητα, η Expedia επιφυλάσσεται για το δικαίωμά της να λαμβάνει οποιαδήποτε απαραίτητη νομική ενέργεια και ενδέχεται να ευθύνεστε για χρηματική αποζημίωση προς την Expedia, συμπεριλαμβανομένων και δικαστικών εξόδων και ζημιών. Για να αμφισβητήσετε την ακύρωση κράτησης ή το πάγωμα ή κλείσιμο λογαριασμού, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Expedia.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Expedia Inc. πιστεύει στην προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Παρακαλείσθε όπως πατήσετε εδώ για να δείτε την τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου μας, που διέπει επίσης την χρήση της Ιστοσελίδας, προκειμένου να κατανοήσετε τις πρακτικές μας: 
https://www.expedia.gr/p/support/privacy

ΣΧΟΛΙΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας. Παρακαλείσθε όπως γνωρίζετε ότι με την υποβολή περιεχομένου στην παρούσα Ιστοσελίδα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναρτήσεις στην παρούσα Ιστοσελίδα ή άλλως, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν σχολίων για ξενοδοχεία, άλλων σχολίων, ερωτήσεων, παρατηρήσεων, προτάσεων, ιδεών ή παρομοίου περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε οποιεσδήποτε υποβολή περιεχομένου (συνολικά εφεξής «Υποβολές»), παρέχετε στην Expedia, Inc. και στις θυγατρικές της εταιρείες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις (συνολικά εφεξής οι «Εταιρείες της Expedia») και στους συνδεδεμένους συνεργάτες, τους συνεργάτες που χρησιμοποιούν το ίδιο εμπορικό σήμα και / ή συνδεδεμένους συνεργάτες της ιστοσελίδας, μέσω των οποίων προσφέρουμε υπηρεσίες (εφεξής συνολικά οι «Συνεργάτες της Expedia»), μη αποκλειστικό, άνευ αμοιβής, αορίστου διαρκείας, μεταβιβαστό, ανέκκλητο και πλήρως δεκτικό χορήγησης υποαδειών δικαίωμα να (α) χρησιμοποιούν, αναπαράγουν, τροποποιούν, προσαρμόζουν, μεταφράζουν, διανέμουν, δημοσιεύουν, δημιουργούν παράγωγα έργα από τα παραπάνω και να προβάλλουν δημοσίως και να εκτελούν τις Υποβολές αυτές οπουδήποτε στον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο και (β) να χρησιμοποιούν το όνομα που υποβάλλετε σε σχέση με την Υποβολή αυτή. Αναγνωρίζετε ότι οι Εταιρείες της Expedia και / ή οι Συνεργάτες της Expedia μπορεί να επιλέγουν να αναφέρουν την ταυτότητα των σχολίων σας ή των παρατηρήσεων σας (για παράδειγμα αναφέροντας το όνομά σας και την πόλη σας σε σχόλιο που υποβάλλετε) κατά την διακριτική τους ευχέρεια, και ότι οι υποβολές αυτές μπορεί να διαβιβάζονται στους συνεργαζόμενους προμηθευτές μας. Επιπλέον παρέχετε στις Εταιρείες της Expedia το δικαίωμα να ενάγουν κάθε πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που παραβιάζει τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα των Εταιρειών της Expedia στις Υποβολές. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Υποβολές είναι μη εμπιστευτικές και δεν σας ανήκουν αποκλειστικά. Στον βαθμό που είναι δυνατόν, παραιτείστε ρητώς οποιουδήποτε και όλων των «ηθικών δικαιωμάτων» (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναγνώρισης πατρότητας ή ακεραιτότητας) που μπορεί να υπάρχουν στις Υποβολές σας και συμφωνείτε ότι δεν έχετε αντίρρηση στην δημοσίευση, χρήση, τροποποίηση, διαγραφή ή εκμετάλλευση των Υποβολών σας από εμάς, τις Εταιρείες της Expedia, τους Συνεργάτες της Expedia ή οποιουσδήποτε εκ των συνεργατών μας ή των αδειούχων χρήσης μας. Δεν υπέχουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε Υποβολές αναρτώνται ή υποβάλλονται από εσάς, Δεν έχουμε την υποχρέωση να αναρτάμε τα σχόλια σας, επιφυλασσόμενα για το δικαίωμά μας, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να καθορίζουμε ποια σχόλια δημοσιεύοντα στην Ιστοσελίδα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε να μην μας παρέχετε καμία Υποβολή.

Κατά καιρούς μπορεί να προσφέρουμε σε πελάτες κίνητρα να αφήνουν σχόλια επί των ξενοδοχείων (δηλαδή εκπτωτικά κουπόνια για ξενοδοχεία / συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ). επειδή είναι σημαντικό για εμάς να είναι τα σχόλια για τα ξενοδοχεία αμερόληπτα και ειλικρινή, τα κίνητρα αυτά θα διατίθενται στους πελάτες ανεξάρτητα του αν το σχόλιο για το ξενοδοχείο είναι θετικό ή αρνητικό.

Έχετε πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο των Υποβολών σας, (ειδικότερα αυτών που περιλαμβάνουν – αλλά χωρίς να περιορίζετε σε αυτές – σχόλια που αναρτώνται στην παρούσα Ιστοσελίδα). Απαγορεύεται η ανάρτηση ή διαβίβαση προς ή από την Ιστοσελίδα αυτήν: (i) οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, κακόβουλου, άσεμνου, πορνογραφικού ή άλλου υλικού ή περιεχομένου που μπορεί να παραβιάζει δικαιώματα προσωπικότητας και / ή ιδιωτικότητας ή που μπορεί να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, (ii) οποιουδήποτε εμπορικού υλικού ή περιεχομένου (συμπεριλαμβάνοντας, αλλά χωρίς να περιορίζεται στα παρακάτω, ζήτηση χρημάτων, διαφήμιση ή προώθηση οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών) και (iii) οποιουδήποτε υλικού ή περιεχομένου που παραβιάζει, εκμεταλλεύεται ή προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλου δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. Θα έχετε αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ανακύπτουν από οιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω περιορισμών, ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης προκύπτει από την ανάρτηση περιεχομένου από μέρους σας στην παρούσα Ιστοσελίδα. Αναγνωρίζετε ότι η Expedia μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά της (π.χ. της χρήσης, δημοσίευσης, διαγραφής) οποιουδήποτε περιεχομένου τυχόν υποβάλλετε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν υποβάλλετε περισσότερα του ενός σχόλια για το ίδιο ξενοδοχείο / ταξιδιωτικό προϊόν, θα επιλέγεται για χρήση μόνο η πιο πρόσφατη υποβολή σας.

Κάθε περιεχόμενο που υποβάλλεται υπόκειται στις Οδηγίες της Κοινότητάς μας. Επιπλέον, οι φωτογραφίες που υποβάλλονται υπόκεινται στις παρακάτω Οδηγίες Υποβολής Φωτογραφιών .

  Οι φωτογραφίες που υποβάλλετε πρέπει να:
 • Σχετικές με το θέμα – Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να σχετίζονται με το κατάλυμα, το εστιατόριο, την τοποθεσία ή γενικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
 • Φιλικές προς την κοινότητα / οικογένεια –
  • Μην υποβάλλετε φωτογραφίες ή υλικό που είναι παράνομο, άσεμνο, πορνογραφικό, χυδαίο, πρόστυχο ή προσβλητικό.
  • Μην υποβάλλετε φωτογραφίες ή υλικό που προσβάλλει την ιδιωτικότητα ή παραβιάζει προσωπικά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή νομικού προσώπου.
  • Μην υποβάλλετε φωτογραφίες ή πληροφορίες για παιδιά ή άλλα τρίτα πρόσωπα χωρίς την συναίνεσή τους (ή την συναίνεση των γονέων στην περίπτωση παιδιών κάτω των 18 ετών).
  • Δεν επιτρέπεται σε παιδιά κάτω των 18 ετών να υποβάλλουν φωτογραφίες ή άλλο υλικό.
 • Αυθεντικό – Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των δικών σας φωτογραφιών. Μην υποβάλλετε φωτογραφίες από οποιαδήποτε άλλη πηγή (προσωπική ή εμπορική). Μην υποβάλλετε φωτογραφίες που προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.
 • Μη εμπορικές – Μην υποβάλλετε φωτογραφίεςς που περιέχουν λογότυπα, εμπορικά σήματα, υλικό διαφήμισης ή άλλο περιεχόμενο που προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς.
 • Μη βλαβεροί φάκελοι – Μην υποβάλλετε φωτογραφίες που περιέχουν ιούς ή άλλον βλαβερό κώδικα που είτε προορίζεται ή ενδέχεται να οδηγεί σε ζημία σε υπολογιστές και συστήματα της Expedia και / ή εκείνων που τα χρησιμοποιούν.

Η Expedia αποποιείται οιασδήποτε συνεργασίας ή προσυπογραφής οιωνδήποτε φωτογραφιών που υποβάλλονται από τελικούς χρήστες μέσω των ιστοσελίδων μας.

Μπορείτε να δείτε τις πολιτικές της Expedia σε σχέση με δηλώσεις τρίτων προσώπων ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου και τους περιεχομένου οιωνδήποτε Υποβολών, προσβάλλει δικαιώματα επί πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στα τρίτα πρόσωπα αυτά, στο τμήμα Δηλώσεις Προσβολής Πνευματικής Ιδιοκτησίας που βρίσκεται παρακάτω.

Το εργαλείο Google® Translate διατίθεται στην παρούσα Ιστοσελίδα προκειμένου να σας διευκολύνει να μεταφράζετε περιεχόμενο όπως είναι τα σχόλια που κάνουν οι χρήστες για ξενοδοχεία. Το εργαλείο Google® Translate χρησιμοποιεί αυτόματη διαδικασία για να μεταφράζει κείμενο και μπορεί, έτσι, να συνεπάγεται ανακριβή μετάφραση. Η χρήση του εργαλείου Google® Translate από εσάς γίνεται με αποκλειστικά δικό σας κίνδυνο. Η Expedia, Inc. δεν δηλώνει ούτε υπόσχεται, βεβαιώνει ή εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των μεταφράσεων που παρέχονται από το Google® Translate.

Αποποίηση ευθύνης

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙΑΣΔΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΠ), ΠΟΛΛΕΣ, ΔΕ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA ΚΑΙ/Η ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ / Η ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA ΚΑΙ / Η ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΠΟΔΟΧΉ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA Ή ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΥΛΟΓΩΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΉΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΚΑΙ / Η ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΡΟΥΣ ΚΑΙΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ.

ΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA, ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ EXPEDIA Η ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA ΔΕΝ ΥΠΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Η ΑΜΕΛΕΙΑ ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΥΤΩΝ Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΘΑΝΑΤΟ, ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Η ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA ΔΕΝ ΥΠΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΑΠΕΡΓΙΑΣ, ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΟΔΟ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΑΡΧΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ / Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΜΑΤΙΚΗ Η ΠΑΡΕΠΙΜΠΤΟΥΣΑ ΖΗΜΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Η ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ‘Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Η ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ), ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΚΑΙ / Ή ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ EXPEDIA, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ / Η ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΤΝΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΩΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟ Η ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΣ ΕΕ (2015/2302/ΕΕ) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ). ΕΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε και να αποζημιώνετε τις Εταιρείες της Expedia, τους Συνεργάτες της Expedia, και / ή τους αντίστοιχους προμηθευτές τους και οποιουσδήποτε εκ των στελεχών τους, διευθυντών, υπαλλήλων και εκπροσώπων από και κατά οιωνδήποτε αξιώσεων, αιτιών αγωγών, αιτήσεων, αποκαταστάσεων, απωλειών, ζημιών, προστίμων, χρηματικών προστίμων ή άλλων κοστών ή εξόδων οποιουδήποτε είδους ή φύσης που συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα παρακάτω, και εύλογες νομικές και λογιστικές αμοιβές, που εγείρονται από τρίτα πρόσωπα συνεπεία

 1. της παραβίασης από εσάς των παρόντων Όρων Ιστοσελίδας, Προϋποθέσεων και Γνωστοποιήσεων ή των εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν,
 2. της παραβίασης από εσάς οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου, ή
 3. της χρήσης από εσάς της παρούσας Ιστοσελίδας.

Καμία παράνομη ή απαγορευμένη χρήση

Ως προϋπόθεση της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας από εσάς, δηλώνετε και εγγυάστε στην Expedia, Inc. ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορευμένος από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις, και γνωστοποιήσεις.

Σύνδεσμοι (Links) σε ιστοσελίδες τρίτων προσώπων

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε Ιστοσελίδες που παρέχουν πρόσωπα εκτός της Expedia, Inc. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για λόγους ενημέρωσης. Η Expedia, Inc. δεν ελέγχει τις Ιστοσελίδες αυτές και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή για την χρήση τους από εσάς. Η χρήση από την Expedia, Inc. υπερσυνδέσμων σε αυτές τις Ιστοσελίδες δεν υπαινίσσεται οποιαδήποτε αποδοχή του περιεχομένου των Ιστοσελίδων αυτών ούτε κάποια σύνδεση με τους παρόχους τους.

Λογισμικό που είναι διαθέσιμο σε αυτήν την ιστοσελίδα

Οποιοδήποτε λογισμικό που διατίθεται για μεταφόρτωση από την παρούσα Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό») ή μέσω του καταστήματος κινητών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής κινητού της Expedia (εφεξής η «Εφαρμογή Κινητού»), είναι έργο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στις Εταιρείες της Expedia και / ή στους αντίστοιχους προμηθευτές. Η χρήση από εσάς του Λογισμικού αυτού διέπεται από τους όρους του συμφωνητικού άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εφόσον υπάρχει, που συνοδεύει, ή συμπεριλαμβάνεται, με το Λογισμικό (εφεξής «Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης»). Δεν μπορείτε να εγκαθιστάτε ή να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Λογισμικό που συνοδεύεται από ή περιλαμβάνει Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης παρά μόνο εάν συμφωνήσετε πρώτα με τους όρους του Συμφωνητικού Άδειας Χρήσης. Για οποιοδήποτε Λογισμικό που σας διατίθεται για μεταφόρτωση στην παρούσα Ιστοσελίδα και δεν συνοδεύεται από Συμφωνητικό Άδειας Χρήσης, σας παρέχουμε με το παρόν, στον χρήστη, περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβαστή άδεια χρήσης προκειμένου να μεταφορτώσετε, εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό και / ή την Εφαρμογή Κινητού για να βλέπετε και άλλως χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα και/ή να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις πληροφορίες που διατίθενται στην Εφαρμογή Κινητού (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό σε αυτήν, και της τιμής και διαθεσιμότητας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών), σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και για κανένα άλλο σκοπό.

Παρακαλείσθε όπως σημειώσετε ότι κάθε Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς να περιορίζεται στα παρακάτω, και καθενός κώδικα HTML και ελέγχων Active X που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, ανήκει στις Εταιρείες της Expedia, στους Συνεργάτες της Expedia, και / ή στους αντίστοιχους προμηθευτές, και προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διατάξεις διεθνών συνθηκών. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού απαγορεύεται ρητώς, και μπορεί να συνεπάγεται σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΕΡΒΕΡ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Η ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ, ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Η κινητή συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο προκειμένου να λειτουργεί σωστά η Εφαρμογή Κινητής. Είναι ευθύνη σας να προβαίνετε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η συσκευή σας να έχει συνδεσιμότητα με το διαδίκτυο και ευθύνεστε για όλα τα ποσά που σας χρεώνει ο πάροχος υπηρεσιών σας και που προκύπτουν από την διαβίβαση και λήψη δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των χρεώσεων περιαγωγής δεδομένων) από την Εφαρμογή Κινητής. Όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Πολιτική Απορρήτου μας, η Εφαρμογή Κινητής θα μεταφέρει αυτομάτως μόνο ένα μικρό αριθμό δεδομένων ως μέρος της κανονικής λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών για το πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή Κινητής, σε ποιο Περιεχόμενο αποκτάτε πρόσβαση, και τεχνικά σφάλματα ή προβλήματα που μπορεί να συναντήσει η Εφαρμογή σας όσο χρησιμοποιείται. Με την χρήση της Εφαρμογής Κινητής, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και συναινείτε στην αυτόματη συλλογή αυτών των πληροφοριών.

Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό και οποιαδήποτε έγγραφα που το συνοδεύουν και / ή οι τεχνικές πληροφορίες υπόκεινται στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς των ΗΠΑ και της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο εξαγωγών. Συμφωνείτε να μη εξάγετε ή επανεξάγετε το Λογισμικό άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε χώρες που υπόκεινται σε περιορισμούς εξαγωγών που έχουν θέσει οι ΗΠΑ ή η Ε.Ε.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Εάν διατίθεται στην Ιστοσελίδα μετατροπέας νομίσματος, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. Οι ισοτιμίες βασίζονται σε διάφορες δημοσίως προσβάσιμες πηγές και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως οδηγίες. Οι ισοτιμίες δεν επαληθεύονται ως ακριβείς, και οι πραγματικές ισοτιμίες μπορεί να διαφέρουν. Οι τύποι των ισοτιμιών δεν επικαιροποιούνται κάθε μέρα. Παρακαλείσθε να ελέγχετε την ημερομηνία στο εργαλείο μετατροπής νομίσματος για την ημέρα που επικαιροποιήθηκε για τελευταία φορά το νόμισμα. Πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από την εφαρμογή αυτή είναι ακριβείς, αλλά οι Εταιρίες της Expedia, οι Συνεργάτες της Expedia και /ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές μας δεν δηλώνουν ούτε εγγυώνται την ακρίβεια αυτών. Όταν χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες αυτές για οικονομικό σκοπό, σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε εξειδικευμένο επαγγελματία προκειμένου να επαληθεύετε την ακρίβεια των ισοτιμιών. Δεν εγκρίνουμε την χρήση των πληροφοριών αυτών για κανένα σκοπό άλλο από την προσωπική σας χρήση και σας απαγορεύεται ρητώς να μεταπωλείτε, αναδιανέμετε και να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες αυτές για εμπορικούς σκοπούς.

ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Κάποιες τράπεζες και πιστωτικές κάρτες επιβάλλουν έξοδα για διεθνείς συναλλαγές. Εάν κάνετε κράτηση από χώρα εκτός της Ελλάδας ή με μη ελληνική πιστωτική κάρτα, η τράπεζά σας μπορεί να μετατρέψει το ποσό πληρωμής στο τοπικό σας νόμισμα και να σας χρεώσει έξοδα μετατροπής. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που εμφανίζεται στην πιστωτική σας κάρτα ή στον τραπεζικό σας λογαριασμό μπορεί να είναι στο τοπικό σας νόμισμα και επομένως να εμφανίζεται εκεί διαφορετικό νούμερο από αυτό που φαίνεται στην σελίδα περίληψης χρέωσης για κράτηση που έχετε κάνει στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, ενδέχεται να επιβληθεί χρέωση αλλοδαπής συναλλαγής εάν η τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική σας κάρτα βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Η κράτηση διεθνούς ταξιδιού μπορεί να θωρηθεί από την τράπεζά σας ή την εταιρεία της κάρτας ως διεθνής συναλλαγή, αφού η Expedia, Inc. ενδέχεται να διαβιβάσει την πληρωμή σας σε προμηθευτή διεθνών ταξιδιών. Η ισοτιμία μετατροπής νομίσματος και η χρέωση αλλοδαπής συναλλαγής καθορίζεται μόνο από την τράπεζά σας την ημέρα που επεξεργάζεται την συναλλαγή. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις χρεώσεις αυτές ή την ισοτιμία που εφαρμόζεται στην κράτησή σας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα περιεχόμενα της παρούσας Ιστοσελίδας ανήκουν στην Expedia, Inc. © 2019, με άπαντα τα δικαιώματα επ’ αυτών. Η Expedia, Inc. δεν ευθύνεται για περιεχόμενο σε ιστοσελίδες που παρέχονται από άλλα πρόσωπα πλην των Expedia, Inc. Τα Expedia, Expedia.ie, Expedia.com, ASAP A Sudden Amazing Price, Elite Plus, Expedia ASAP, Expedia Local Expert, Expedia Rewards, Expedia Secret Saver, Expedia!Fun, Expedia QuickConnect, Expedia To Go, Expedia Travel Trendwatch, Insiders’ Select, Local Expert, Park And Away, QuickConnect, Strand-Insprirator, Traveler Opinions, Trend Tracker, Trendwatch, TripAssist, Tripcontroller, Vacation Deprivation, Where You Book Matters, το λογότυπο AgentRez, το λογότυπο Best Price Guarantee, το λογότυπο Elite Plus, το λογότυπο Expedia Insiders’ Select, το λογότυπο Expedia Local Expert και το λογότυπο του αεροπλάνου είναι είτε καταχωρημένα σήματα ή σήματα της Expedia, Inc. στις ΗΠΑ και / ή σε άλλες χώρες. Άλλα λογότυπα και ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντιστοίχων δικαιούχων τους.

Εάν γνωρίζετε προσβολή του σήματός μας, παρακαλείσθε όπως μας ειδοποιήσετε με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hotline@expedia.com. Απαντούμε σε μηνύματα που αφορούν σε προσβολή των σημάτων μας μόνο σε αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Expedia σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Εάν πιστεύεται καλόπιστα ότι υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα μας παραβιάζει τα δικά σας πνευματικά δικαιώματα, εσείς (ή ο εκπρόσωπός σας) μπορείτε να μας στέλνετε έγγραφη γνωστοποίηση που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες. Παρακαλείσθε όπως σημειώνετε ότι η καταγγελία σας δεν θα τυγχάνει επεξεργασίας εάν δεν συμπληρωθεί σωστά ή εάν η καταγγελία δεν είναι πλήρης.

 1. Σαφή ταυτοποίηση του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο επικαλείστε ότι προσβάλλεται.
 2. Σαφή περιγραφή του υλικού που πιστεύετε ότι προσβάλλει το έργο που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα, και πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το υλικό αυτό στην Ιστοσελίδα, όπως τον σύνδεσμο (link) που οδηγεί στο υλικό που προσβάλλει το δικαίωμα.
 3. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στην καταγγελία σας, κατά προτίμηση περιλαμβάνοντας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο.
 4. Δήλωση ότι πιστεύετε καλή τη πίστη ότι για το υλικό για το οποίο ισχυρίζεστε ότι προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα δεν έχει δοθεί άδεια από τον δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπό του ή τον νόμο.
 5. Δήλωση ότι η πληροφορία που περιέχεται στην γνωστοποίηση είναι ακριβής, και με ποινή ψευδορκίας σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ότι το πρόσωπο που κάνει την καταγγελία είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό το δικαιούχου αποκλειστικού δικαιώματος που προσβάλλεται σύμφωνα με την καταγγελία.
 6. Η γνωστοποίηση πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου αποκλειστικού δικαιώματος που προσβάλλεται σύμφωνα με την καταγγελία.

ΟΙ γνωστοποιήσεις σχετικά με την παρούσα Ιστοσελίδα πρέπει να μας αποστέλλονται με mail στην διεύθυνση exp-copyright@expedia.com για την ταχύτερη επίλυση.

Θα εξετάζουμε και επεξεργαζόμαστε όλες τις γνωστοποιήσεις που συμμορφώνονται με τις παραπάνω απαιτήσεις. Εάν αφαιρέσουμε ή απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε περιεχόμενο ως απάντηση στην καταγγελία σας, μπορούμε να ειδοποιήσουμε τον κύριο ή διαχειριστή της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου που επηρεάζεται ώστε να μπορέσει να κάνει αντίθετη γνωστοποίηση (απάντηση σε γνωστοποίηση).

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία αυτή, παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε email στην διεύθυνση exp-copyright@expedia.com

ΛΗΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η Expedia έχει υιοθετήσει πολιτική διαγραφής, σε κατάλληλες περιστάσεις και κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Expedia, των συνδρομητών ή των κατόχων λογαριασμών που θεωρούνται προσβολείς κατ᾽ επανάληψη. Η Expedia μπορεί επίσης κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να περιορίζει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και /ή να διαγράφει τους λογαριασμούς οιωνδήποτε χρηστών που προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας άλλων προσώπων, είτε υπάρχει επαναλαμβανόμενη προσβολή είτε όχι. Εάν πιστεύετε ότι κάτοχος λογαριασμού ή συνδρομητής είναι προσβολέας κατ᾽ επανάληψη, παρακαλείσθε όπως παρέχετε επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε ότι ο κάτοχος του λογαριασμού ή ο συνδρομητής είναι προσβολέας κατ᾽ επανάληψη όταν καταθέτετε την γνωστοποίησή σας.

ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Expedia δεν ανέχεται ψευδείς ισχυρισμούς προσβολών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν πιστεύετε ότι περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει στην Ιστοσελίδα μας αφαιρέθηκε κατά λάθος λόγω ψευδούς καταγγελίας προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας, τότε μπορείτε να υποβάλετε αντίθετη γνωστοποίηση (απάντηση σε γνωστοποίηση). Όταν λάβουμε δεόντως συμπληρωμένη αντίθετη γνωστοποίηση, θα την προωθήσουμε στο πρόσωπο που καταγγέλλει την προσβολή των δικαιωμάτων του.

Προκειμένου να καταθέσετε αντίθετη γνωστοποίηση σε εμάς, πρέπει να αποστείλετε έγγραφη επικοινωνία με τηλεομοιοτυπία ή ταχυδρομείο που θα περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται παρακάτω. Παρακαλείσθε να σημειώνετε ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων και των δικηγορικών αμοιβών), εάν δηλώνετε ουσιαστικά ψευδώς ότι περιεχόμενο δεν προσβάλλει τα πνευματικά δικαιώματα άλλων. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν συγκεκριμένο υλικό προσβάλλει τα πνευματικά δικαιώματα άλλων προσώπων τότε σας συνιστούμε να αναζητήσετε πρώτα νομική συμβουλή.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η δυνατότητα μας να επεξεργαστούμε την αντίθετη γνωστοποίηση σας, παρακαλείσθε να μας αποστέλλετε την γνωστοποίησή σας χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο μορφότυπο:

 1. Δώστε μας πληροφορίες για το συγκεκριμένο περιεχόμενο που αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε κατά λάθος. Υποδείξτε μας πού εμφανιζόταν το περιεχόμενο αυτό στην Ιστοσελίδα της Expedia. Παρακαλείσθε όπως μας παράσχετε την διεύθυνση URL, εάν είναι δυνατόν.
 2. Δώστε μας το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την διεύθυνση email και δήλωση ότι συναινείτε στην αρμοδιότητα του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου για την περιοχή στην οποία βρίσκετε η διεύθυνση σας, ή εάν η διεύθυνσή σας βρίσκεται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, για οποιαδήποτε περιοχή στην οποία βρίσκεται η Expedia, Inc., και ότι θα αποδέχεσθε την επίδοση εγγράφων από το πρόσωπο που κατήγγειλε το περιεχόμενό σας ή τον εκπρόσωπο του προσώπου αυτού.
 3. Περιλαμβάνετε την ακόλουθη δήλωση στο έγγραφό σας: «Ορκίζομαι, επί ποινή ψευδορκίας, ότι πιστεύω καλόπιστα ότι το περιεχόμενο που περιγράφεται ανωτέρω αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε συνεπεία σφάλματος ή ψευδούς δήλωσης».
 4. Υπογράψετε το έγγραφο.
 5. Αποστείλετε την έγγραφη επικοινωνία στην ακόλουθη διεύθυνση:

  Expedia, Inc.
  Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
  333 108th Avenue NE
  Bellevue WA 98004
  ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία αυτή για την Expedia, παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε email στην διεύθυνση exp-copyright@expedia.com.

Τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Η Expedia, Inc. επιφυλάσσεται για το δικαίωμά της να τροποποιεί τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις υπό τις οποίες προσφέρεται η παρούσα Ιστοσελίδα.

Γενικά

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Ιρλανδίας. Συναινείτε με το παρόν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ιρλανδικών δικαστηρίων για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία δεν έχουν ισχύ οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας παραγράφου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν.

Για θέματα εξυπηρέτησης πελατών παρακαλείσθε όπως πατήσετε εδώ. Για άλλα θέματα, παρακαλείσθε όπως στέλνετε την επικοινωνία σας σε:
Expedia Customer Relations
PO Box 70720
LONDON EC1P 1GW

H Expedia, Inc. μπορεί, σε αντίθεση με εσάς, να εκχωρεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή υποκαθίσταται σε δικαιώματα, καθήκοντα ή υποχρεώσεις υπό το παρόν.

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται καμία κοινοπραξία, συνεργασία, υπαλληλική σχέση ή σχέση μεσιτείας μεταξύ υμών και της Expedia, Inc. συνεπεία της παρούσας συμφωνίας ή της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας.

Η εκτέλεση της συμφωνίας αυτής από την Expedia, Inc. διέπεται από τους υπάρχοντες νόμους και την δικονομία, και κανένας όρος που περιέχεται στο παρόν συμφωνητικό δεν εμποδίζει το δικαίωμα της Expedia, Inc. να συμμορφώνεται με αιτήματα εφαρμογής του νόμου ή απαιτήσεις που σχετίζονται με την χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από εσάς ή τις πληροφορίες που παρέχονται προς την Expedia, Inc. ή συλλέγονται από την Expedia, Inc. σε σχέση με την χρήση αυτή.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας συμφωνίας κριθεί ότι είναι μη ισχύον ή μη εκτελεστό σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων και των ως άνω αποποιήσεων ευθύνης από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης, αλλά χωρίς να περιορίζεται στα παραπάνω, τότε η μη ισχύουσα ή μη εκτελεστή διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από ισχύουσα, εκτελεστή διάταξη που βρίσκεται εγγύτερα στην βούληση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο μέρος της συμφωνίας θα εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

Η παρούσα συμφωνία αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ υμών, του πελάτη, και της Expedia, Inc. σε σχέση με την παρούσα Ιστοσελίδα και υπερισχύει κάθε προγενέστερης ή σύγχρονης επικοινωνίας και πρότασης, είτε ηλεκτρονικής, προφορικής ή έγγραφης, μεταξύ του πελάτη και της Expedia, Inc. σε σχέση με την παρούσα Ιστοσελίδα. Εκτυπωμένη εκδοχή της παρούσας συμφωνίας και οποιασδήποτε γνωστοποίησης που δίδεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται δεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που στηρίζονται ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους όπως άλλα επαγγελματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργούνται και διατηρούνται σε εκτυπωμένη μορφή.

Πλασματικά ονόματα εταιρειών, προϊόντων, ανθρώπων, χαρακτήρων και / ή στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό να δηλώνουν οποιοδήποτε πραγματικό πρόσωπο, εταιρεία, προϊόν ή γεγονός.

Επιφυλασσόμενα για οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητώς στο παρόν.

© 2000 - 2019 Expedia, Inc. Επιφύλαξη απάντων δικαιωμάτων. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004, ΗΠΑ.